Fundacja PKO Banku Polskiego uruchomiła specjalne konto.

#PomocdlaUkrainy

Fundacja PKO Banku Polskiego uruchomiła specjalne konto do wpłat, na rzecz pomocy dla Ukrainy. 

Jak pomóc? – sprawdź na stronie Banku